Online Vallés s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a aquesta web.

Situació de compliment

Aquest lloc web està desenvolupat d’acord amb el RD 1112/2018.

Preparació per a la següent declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 20 de maig de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altre consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte d’aquest lloc web o a través del número de telèfon 93 768 52 49.

Pot presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per a imposar una càrrega desproporcionada.
  • En la Sol·licitud d’informació accessible, s’han de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima. 

Las queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de la seu electrònica (https://sede.red.gob.es/procedimientos/quejas-y-sugerencias), i seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de Red.es.

Contingut opcional

 • Si desitja canviar la mida de la lletra del text en els principals navegadors gràfics faci servir els menús següents:
 • Safari: Ver > Hacer el texto más grande
 • Chrome: Controla la página actual > Tamaño del texto

Per a modificar la mida de tot a la pàgina:

 • Ctrl++ per a augmentar-lo
 • Ctrl + – per a disminuir-lo
 • Ctrl + 0 restaura la mida original del text
 • Si el que desitja és anular el full d’estils o modificar el color del text, pot consultar la pàgina How to Change Text Size o Colors de la WAI, que es pot llegir traduït a Com canviar la mida del text o colors?