1.- INFORMACIÓ A L’USUARI

El lloc web informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuari i clients que puguin ser sol·licitats per la navegació a través del seu lloc web.

El lloc web és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari, per això se li facilita la informació següent referent al tractament de les seves dades:

Criteris de conservació de les dades : Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades , i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Drets dels interessats:

  • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

  • Web: mejoratuplandepensiones.com
  • Responsable: JOAN MARÍN POZO
  • NIF: 40310761H
  • Adreça: Pla de Salt, 14 Oficina 8A, 17190 Salt (GIRONA)
  • Telèfon: 630 60 03 24

2.- INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Si és menor de 18 anys no està permès l’ús de formularis a la nostra web.

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, essent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a donar un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que el Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3.- MESURES DE SEGURETAT

Que doni conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de forma lícita, lleial i transparent en relació amb l’onteressat i adequades, pertinents i limitades al necessari amb relació amb els fins per a les que són tractades.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els hi ha comunicat la informació adequada per tal que els puguin exercir. 

4.- BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti a la base de dades que fa servir el lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, totes i cadascuna de les persones, dades dels que puguin haver sigut afectats, i autoritats dins les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, siguent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.